Kadra

Wielkim atutem Ośrodka Wychowawczego przy Kawęczyńskiej poza doskonałą bazą lokalową jest wykwalifikowana kadra. Od początku jego istnienia - od 1 lipca 1993 roku - zatrudnione zostały zarówno osoby świeckie jak i zakonne. Od 1 września 2015 roku pracę w  naszej placówce rozpoczęły Siostry Małe Misionarki Miłosierdzia. Poza adekwatnymi kwalifikacjami, pracujące Siostry i Panie posiadają umiejętność wczuwania się w problemy naszych Wychowanek


Pan Przemysław Woźnica – Dyrektor Ośrodka,

Podstawa pracy dyrektora to według mnie współpraca z młodymi ludźmi. Bez niej nie można zrealizować żadnych celów pedagogicznych. Moje wykształcenie - zdobyte m.in. na Uniwersytecie Warszawskim - w niewielkim stopniu nauczyło mnie słuchać i rozumieć drugiego człowieka. W pracy zawodowej staram się wykorzystywać zasoby, dzięki którym grupy wychowawcze stają się rodzinkami, a pracownicy - współpracownikami. Wzajemny szacunek, współpraca i pomoc nie zostały wypisane na moim dyplomie przy ocenie celującej, jednakże dążę do tego, by stanowiły wyznaczniki mojej codziennej pracy w charakterze dyrektora Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Pani Karolina Podkańska – Wychowawca, specjalista pedagogiki resocjalizacyjnej

Pani Patrycja Szeląg - Jarosz – Psycholog,

Siostra Marta Bułgajewska – Wychowawca, oligofrenopedagog, rewalidant

Jestem absolwentką Pedagogiki Rewalidacyjnej z elementami poradnictwa rehabilitacyjnego oraz Edukacji i Rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jako Siostra Mała Misjonarka Miłosierdzia (Orionistka) swoje posłanie do pracy pedagogicznej  realizowałam najpierw w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym we Włocławku (w latach 2010 – 2015) a następnie w SOW Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej. Istotą mojej posługi jest pomagać dziewczętom, zgodnie z charyzmatem założyciela naszego Zgromadzenia, św. Alojzego Orione - odkrywać sens i cel w życiu, pozwolić im odczuć, że są osobami akceptowanymi, kochanymi przez Boga i ludzi oraz w pełni wartościowymi.

Pani Danuta Dąbrowska – Wychowawca, oligofrenopedagog, opieka nocna1993-2016

Ukończyłam studia magisterskie w Akademii Rolniczo - Technicznej w Olsztynie, a także studia podyplomowe w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (kierunek oligofrenopedagogika). Jestem nauczycielem mianowanym. Z dziećmi i młodzieża pracuję ponad 30 lat, a w naszej placówce od 1993. Uczciwość, szczerość cenię najbardziej. W wolnych chwilach aktywnie spędzam czas na działce uprawiając różnorodne warzywa i zioła, z których póżniej przygotowuje zdrowe posiłki. Ponadto chętnie czytam książki, szydełkuję oraz spędzam czas z rodziną i przyjaciółmi.

Pani Magdalena Fiejdasz – hipoterapeuta,

Ukończyłam studia magisterskie na SWPSie (psychologię) oraz na APSie (pedagogikę resocjalizacyjną). Obecnie kształcę się w Szkole Psychoterapii INTRA. Od lat wspieram w rozwoju młodzież znajdującą sie w trudnym momencie swojego życia. Mam doświadczenie w pracy m.in. w placówkach typu  Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy (MOW) i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii (MOS). Pracowałam także z młodzieżą z pieczy zastępczej jako psycholog-tutor w projekcie "Integracja dla samodzielności" realizowanym przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. Z uwagi na olbrzymią sympatię do zwierząt oraz na korzyści, jakie w mojej ocenie, kontakt z przyrodą przynosi dzieciom, do swojej pracy włączam także zajecia hipoterapeutyczne oraz dogoterapeutyczne.

Pani Daria Kozak – logopeda,

Z wykształcenia a także z zainteresowania jestem pedagogiem i logopedą. Doświadczenie zawodowe zdobyłam w placówkach oświatowych i medycznych, współpracując z wieloma terapeutami, specjalistami i lekarzami. Potrzeba ustawicznego doskonalenia i pasja zadecydowały o podjęciu nauki na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu na kierunku "Neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną" (studia podyplomowe). Umiejętność dostrzegania wyjątkowości i niepowtarzalności oraz potencjału i mocnych stron u dzieci i młodzieży, to nieodzowny warunek efektywnej i twórczej współpracy, także w terapii logopedycznej. Kontakt z drugim człowiekiem to dla mnie ogromna dawka energii, radości i spełnienia w życiu zawodowym i prywatnym.

Pani Edyta Pruszyńska – wychowawca, oligofrenopedagog

Jestem pedagogiem specjalnym z powołania. Rzadko kiedy chyba ktoś może powiedzieć, że uwielbia swoją pracę. Ja zdecydowanie należę do tej grupy osób. Czerpię z niej niesamowitą satysfakcję i ogromne pokłady radości. Od stycznia 2017 roku zaczęłam swoją nową przygodę zawodową w miejscu o nazwie Specjalny Ośrodek Wychowawczy. Wcześniej, dzięki ukończeniu studiów magisterskich o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (na Uniwersytecie w Białymstoku) oraz studiów podyplomowych o kierunku oligofrenopedagogika ( na UKSW w Warszawie) miałam przyjemność pracowania z osobami dorosłymi niepełnosprawnymi w Stowarzyszeniu "Otwarte Drzwi" a także prowadziłam terapię indywidualną i grupową z niepełnosprawnymi dziećmi w Ośrodku Wczesnej Interwencji. Kino, książki, sport (nie tylko ten w TV) oraz przyjaciele i znajomi (którzy zawsze naładują mnie pozytywną energią) sprawiają, że czas poza pracą jest bardzo przyjemny i mija momentalnie.

Pani Daria Trojanowska – Wychowawca,

Siostra Krzysztofa Wojciechowska – wychowawca, oligofrenopedagog

Siostra Emilia Malich – Wychowawca, oligofrenopedagog

Jestem siostrą ze Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek MIŁOSIERDZIA (Orionistek) - PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA’ (DON ORIONE) – PSMC. Charyzmatem Zgromadzenia jest pełnienie miłosierdzia względem bliźnich, najbardziej potrzebujących przez poświęcenie życia, aby wszystkich doprowadzić do poznania i umiłowania Jezusa Chrystusa, Papieża i Kościoła, ubogich najbardziej oddalonych od Boga i najbardziej opuszczonych. Aktualnie Siostry Małe Misjonarki Miłosierdzia realizują swój oroński charyzmat podejmując różnorodne posługi odpowiadające potrzebom naszych czasów. Główne formy apostolatu to posługa chorym, katechizacja i praca wychowawczo – pedagogiczna, promocja ludzka ubogich, kobiet, samotnych matek, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, posługa w parafiach i na misjach. W roku 1984 ukończyłam Studium Muzyki Sakralnej, w kolejnym roku Studium Katechetyczne w Lublinie. W 1997r obroniłam na Papieskim Wydziale Teologicznym pracę magisterską z Patrologii. Ukończyłam także studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej we Włocławku oraz studia Podyplomowe na kierunku – Oligofrenopedagogika w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Pani Agata Radzikowska – Wychowawca,