Kontakt

SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
CARITAS DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASKIEJ

UL. KAWĘCZYŃSKA 49
03-775 WARSZAWA                                                                 
TEL: 22/818 81 49
KOM: 692 410 723
sow.warszawa@caritas.pl 

NR KONTA:  81 1240 6074 1111 0010 7632 0874
---------------------------------------------------------------------

mgr Przemysław Woźnica
Dyrektor Ośrodka, oligofrenopedagog,
tel: 505 647 347

pwoznica@sow.caritas.pl