1% podatku

JAK PRZEKAZAĆ 1%?

 W rubryce "WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO" wpisujemy nr KRS Caritas DWP - 0000223182 oraz wyliczoną kwotę. W rubryce: "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE" podajemy cel szczegółowy 1% i wpisujemy: OŚRODEK WYCHOWAWCZY